Svetovalec za kemikalije / ADR, RID

Nudimo možnost sklenitve pogodbenega sodelovanja:

– če ste izvajate dejavnost proizvodnje nevarnih kemikalij, skladiščenja nevarnih kemikalij ali prometa z njimi – če jih uvažate (uvoz je vsak vnos kemikalije na carinsko območje Evropskih skupnosti), prodajate ali na drugačen način prepuščate tretji osebi, morate imeti skladno s 45.a členom Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01 – ZFfS, 52/02 – ZDU-1, 65/03, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11, 83/12 – ZFfS-1) v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki jo določite za opravljanje funkcije svetovalca za kemikalije,

– če izvajate dejavnost, ki obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morate skladno z 28. členom Zakonom o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99, 96/02 – ZE, 2/04 – ZZdrI-A, 101/05, 41/09, 97/10) imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.