Strokovni nadzor nad gradnjo in poskusnim obratovanjem

Za projekte, za katere je potrebna gradnja, izvajamo tehnološki del strokovnega nadzora nad gradnjo, oziroma v povezavi soizvajalci tudi celoten gradbeni nadzor, če gre za poseg, ki ima vplive na okolje in za katerega je zaradi tega potrebno poskusno obratovanje, pa izvajamo strokovni nadzor nad poskusnim obratovanjem.