Okoljevarstvena dovoljenja – odpadki, zrak, vode, hrup, obrat tveganja

Izdelujemo vloge za naslednja okoljevarstvena dovoljenja na podlagi 82. člena Zakona o varstvu okolja:

– okoljevarstveno dovoljenje za odvajanje emisij snovi v zrak

– okoljevarstveno dovoljenje za odvajanje emisij snovi in toplote v vode

–  okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje vira hrupa

–  okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadki

Izdelujemo tudi:

– Načrte ravnanja z odpadki,

– Načrte gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Načrte gospodarjenja z odpadki,

– Načrte zbiranja odpadkov in vloge za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov.

Če ste proizvajalec, uvoznik, pridobitelj opreme ali predmetov, za katere poseben predpis iz področja ravnanja z odpadki predpisuje izvajanje določenih obveznosti, ko ta oprema ali predmeti postanejo odpadki, vam lahko pomagamo in izdelamo dokumentacijo za vzpostavitev nove sheme ravnanja s temi odpadki (npr. odpadne baterije in akumulatorji, odpadne nagrobne sveče, avtomobilske gume, odpadna električna in elektronska oprem, izrabljena vozila itd.), ali pa vas pomagamo vključiti v že obstoječe sheme in vam izdelamo vlogo, če na primer želite biti predelovalec teh odpadkov.

Če v vaši proizvodnji nastajajo koristne snovi, ki ste jih do sedaj oddajali ali prepuščali kot odpadke, pa ne veste, ali bi jih bilo mogoče tržiti kot stranske proizvode, vam lahko pri tem pomagamo in svetujemo.

Za obstoječe obrate tveganja iz 86. člena Zakona o varstvu okolja je potrebno skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS št. 71/08, 105/10, 36/14) pridobiti okoljevarstveno dovoljenje do konca leta 2015, za nove obrate ali za večje spremembe obstoječih obratov tveganja pa je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pred izvedbo spremembe ali pred gradnjo, če je za spremembo potrebna gradnja – v tem primeru pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje predstavlja projektni pogoj. Izdelujemo vloge za obrate tveganja, z zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostnim poročilom.